ผู้ติดตาม

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

คำศัพท์จากเพลง THE SHOW

***คำศัพท์จากเพลง THE SHOW***

 1. caught  = จับ
 2. middle  = กลาง
 3. Life      = ชีวิต
 4. maze    = เขาวงกต
 5. riddle   = ปริศนา
 6. know    = รู้
 7. alone    = โดดเดี่ยว
 8. make    = ทำ
 9. heart     = ใจ
 10. much    = มาก
 11. little     = เล็ก
 12. scared  = ตกใจ
 13. down   = ลงมา
 14. follow  = ติดตาม
 15. time     = เวลา
 16. ticket    = ตั๋ว 
 17. money  = เงิน
 18. moment = ขณะ
 19. nobody  = ไม่มีใคร
 20. people   = คน  
 21. bringing = นำ
 22. joke       = ตลก
 23. sky         = ท้องฟ้า 
 24. enough   = พอ 
 25. slow       = ช้า                                                                                                                                                                                                                                                                                

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น